Tekst is overal en komt steeds terug. Een mail, een brochure, een website, een interview, een nieuwsbrief: tekst is onlosmakelijk verbonden. Natuurlijk is niet iedere mail of brief even belangrijk, maar het is altijd een goed idee om stil te staan bij wat je schrijft. Eenmaal verstuurd of gepubliceerd kan je niets meer veranderen aan je verhaal. Weet je zeker dat je boodschap goed overkomt?

Investeren in tekst, waarom?

In een gesprek merk je het direct als je verkeerd wordt begrepen. Je ziet en hoort de eerste reactie, waarna je kan bijsturen of toelichten. Je hebt de mogelijkheid om je verhaal in andere woorden te vertellen of te nuanceren. En al dan niet bewust gebruik je ook non-verbale communicatie ter ondersteuning. Geschreven tekst heeft deze voordelen niet. Dit vraagt om een andere insteek.

  • Hoe zorg je ervoor dat je tekst wordt gelezen?
    Structuur en eenvoud zijn basisvoorwaarden. Maak de tekst scanbaar ('koppen snellen') en leid de lezer door de tekst.
  • Houd de aandacht vast
    De boodschap mag maar op één manier te interpreteren zijn. De interesse is snel verdwenen als niet duidelijk is wat er wordt bedoeld.
  • Detail of essentie? 
    Een d waar een t hoort te staan, een komma op de verkeerde plek, een typefout: lang niet iedereen struikelt er over. Maar ze zijn er wel, de (potentiële) klanten die, bij het zien van dergelijke missers, zich afvragen of dit typerend is voor jouw werk: heb je oog voor detail?

Een goede tekst levert geld op

Schrijven vraagt tijd en vaardigheid. Een investering die geld oplevert als het goed wordt gedaan:

- mailings worden beter gelezen,
- je aanbiedingsbrief wordt serieuzer genomen,
- je site wordt langer bezocht,
- extra omzet omdat die ene klant niet afhaakt vanwege spelfouten,
- tijdsbesparing omdat een klacht in één keer is afgehandeld dankzij een adequate schriftelijke reactie,
- tijdwinst omdat je brief geen mondelinge toelichting behoeft.